អាទិភាពកំពូលរបស់ Nottingham Forest សម្រាប់ខ្សែបម្រើគឺ William Carvalho ។ ការពិភាក្សាលើ – ត្រូវបានប្រាប់ថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្សែបម្រើព័រទុយហ្គាល់។

ឱកាសដ៏ធំសម្រាប់ William នៅ Premier League ជាមួយក្លឹបដែលមានមហិច្ឆតាដូចជា NFFC ដែលជំរុញឱ្យចុះហត្ថលេខាលើគាត់ជាគោលដៅអាទិភាព។