នៅ​ពី​ក្រោយ​ឆាក Chelsea ចង់ចុះហត្ថលេខាលើ Romeo Lavia នៅថ្ងៃផុតកំណត់ជាមួយនឹងសំណើផ្ទាល់មាត់ 50 លានផោនដែលត្រូវបានបដិសេធដោយ Southampton – ជាការពិតណាស់គាត់មិនអាចប៉ះបាន។ #CFC

Southampton បានវិនិយោគ 12 លានផោនបូកបន្ថែមសម្រាប់ Lavia — ហើយ Man City បានបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌទិញវិញតម្លៃ £40m ។