Manchester City បានបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករអន្តរជាតិ U17 អាល្លឺម៉ង់ Farid Alfa-Ruprecht [កើតក្នុងឆ្នាំ 2006] ដោយផ្តួល Chelsea និង Bayern Munich ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ #MCFC

Farid បានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងការផ្ទេរនេះហើយគាត់ជាកីឡាករ U-18 ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករសម្រាប់អនាគតផ្ទៃក្នុងនៅ Man City ។