ឥឡូវនេះ Southampton បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញជាមួយ Man City ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Sam Edozie និង Juan Larios ដែលជាកំពូលអ្នកមានទេពកោសល្យពីររូបទៀត។ #SaintsFC

កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយកីឡាករទាំងពីរនឹងចូលរួមជាមួយក្រុម Saints នៅម៉ោងបន្ទាប់។ #MCFC