កិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍រវាង Paris Saint-Germain និង Benfica សម្រាប់ Julian Draxler ។ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើង នៅព័រទុយហ្គាល់រួចហើយដើម្បីពិនិត្យកិច្ចសន្យា និងចុះហត្ថលេខាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពិនិត្យសុខភាព។ # Benfica

PSG សង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ទាំង Kurzawa ទៅ Fulham និង Draxler ទៅ Benfica កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងពេលភ្លាមៗនេះ។