ក្លឹប AS Roma គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Andrea Belotti មកទៀតហើយ! កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ និងជំហានចុងក្រោយស្ទើរតែបានបញ្ចប់។ 🟡🔴 #អេសរ៉ូម៉ា

ពិនិត្យសុខភាពរួចរាល់ – Belotti ចូលរួមជាមួយ Roma លើការផ្ទេរដោយឥតគិតថ្លៃ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យារបស់ Torino ផុតកំណត់ក្នុងខែមិថុនា។