កិច្ចព្រមព្រៀង Memphis Depay ជាមួយ Juventus ឥឡូវនេះបានដួលរលំ 100% ។ 🚨🇳🇱 #FCB

វាស្ទើរតែត្រូវបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុន Depay មិនដែលផ្លាស់ប្តូរសំណើរបស់គាត់ទេ។
កិច្ចព្រមព្រៀង Rabiot ទៅ Man United បានដួលរលំបានផ្លាស់ប្តូរផែនការរបស់ Juve ខណៈដែលពួកគេបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ថវិការបស់ពួកគេដើម្បីបន្តលើ Milik និង Paredes ។