ផ្លូវការហើយ! Conor Coady ដែលជាខ្សែការពាររបស់ក្រុម Wolves បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុម Everton ក្នុងលក្ខ័ណ្ឌខ្ចីជើងពេញមួយរដូវកាលថ្មីនេះ។