ផ្លូវការហើយ! Gonçalo Guedes ចូលរួមជាមួយ Wolves លើកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងតំលៃជាង 30 លានអឺរ៉ូជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមផ្សេង ដូចដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការពី Valencia ឥឡូវនេះបញ្ជាក់។

Guedes បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសុខភាព និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាឆាប់ៗនេះ។