ការប្រកួតរវាង Chelsea និង Tottenham គឺមានភាពស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាមែនទែន។ ការប្រកួតបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល ២ ទល់នឹង ២ ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលប្លែកនោះគឺលោក Tuchel និង លោក Conte បានឈ្លោះគ្នានៅពេលបញ្ចប់ការប្រកួត។ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមៈ

ចុងបញ្ចប់គ្រូបង្វឹកទាំងពីរទទួលបាន កាតក្រហមទាំងពីរនាក់។