ក្លឹប AS Roma មានកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញជាមួយក្លឹប Paris Saint-Germain សម្រាប់កីឡាករ Gini Wijnaldum ដូចដែលបានបង្ហាញកាលពីយប់ម្សិលមិញ ដោយកំពុងធ្វើការលើឯកសារ និងឯកសារដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ វាជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការខ្ចីជើង ជាមួយនិងជម្រើសទិញ។

PSG ចង់ឱ្យ Wijnaldum និង Gueye [Everton] ចាកចេញនៅសប្តាហ៍នេះ។

ប្រភពពី៖ #Fabrizio